fbpx
维基百科

白通县

白通县越南语Huyện Bạch Thông縣白通[1])是越南北𣴓省下辖的一个县。

白通县
Huyện Bạch Thông
白通县
坐标:22°15′27″N 105°49′59″E / 22.2575°N 105.8331°E / 22.2575; 105.8331
国家 越南
北𣴓省
行政区划1市镇13社
县莅府通市镇越南语Phủ Thông
面积
 • 总计545 平方公里(210 平方英里)
人口(2019年)
 • 總計31,061人
 • 密度57人/平方公里(148人/平方英里)
时区越南标准时间UTC+7
網站白通县电子信息门户网站

地理

白通县北接𠀧𣷭县;西接𢄂屯县;南接北𣴓市𢄂买县;东接那夷县;东北接银山县

历史

2020年1月10日,均平社和河渭社合并为均河社,芳苓社并入府通市镇,新进社和秀峙社合并为新秀社[2]

行政区划

白通县下辖1市镇13社[3],县莅府通市镇。

 • 府通市镇(Thị trấn Phủ Thông)
 • 锦江社(Xã Cẩm Giàng)
 • 高山社(Xã Cao Sơn)
 • 敦风社(Xã Đôn Phong)
 • 杨风社(Xã Dương Phong)
 • 陆平社(Xã Lục Bình)
 • 美清社(Xã Mỹ Thanh)
 • 原福社(Xã Nguyên Phúc)
 • 均河社(Xã Quân Hà)
 • 珖顺社(Xã Quang Thuận)
 • 茌凭社(Xã Sĩ Bình)
 • 新秀社(Xã Tân Tú)
 • 薇香社(Xã Vi Hương)
 • 无闷社(Xã Vũ Muộn)

注释

 1. ^ 汉字写法来自《同庆地舆志》。
 2. ^ Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. [2020-02-05]. (原始内容于2020-05-22). 
 3. ^ 社名汉字写法主要来自《同庆地舆志》。

白通县, 越南语, huyện, bạch, thông, 縣白通, 是越南北𣴓省下辖的一个县, huyện, bạch, thông县坐标, 2575, 8331, 2575, 8331国家, 越南省北𣴓省行政区划1市镇13社县莅府通市镇, 越南语, phủ, thông, 面积, 总计545, 平方公里, 平方英里, 人口, 2019年, 總計31, 061人, 密度57人, 平方公里, 148人, 平方英里, 时区越南标准时间, 網站电子信息门户网站, 目录, 地理, 历史, 行政区划, 注释地理, 编辑北接. 白通县 越南语 Huyện Bạch Thong 縣白通 1 是越南北𣴓省下辖的一个县 白通县 Huyện Bạch Thong县白通县坐标 22 15 27 N 105 49 59 E 22 2575 N 105 8331 E 22 2575 105 8331国家 越南省北𣴓省行政区划1市镇13社县莅府通市镇 越南语 Phủ Thong 面积 总计545 平方公里 210 平方英里 人口 2019年 總計31 061人 密度57人 平方公里 148人 平方英里 时区越南标准时间 UTC 7 網站白通县电子信息门户网站 目录 1 地理 2 历史 3 行政区划 4 注释地理 编辑白通县北接𠀧𣷭县 西接𢄂屯县 南接北𣴓市和𢄂买县 东接那夷县 东北接银山县 历史 编辑2020年1月10日 均平社和河渭社合并为均河社 芳苓社并入府通市镇 新进社和秀峙社合并为新秀社 2 行政区划 编辑白通县下辖1市镇13社 3 县莅府通市镇 府通市镇 Thị trấn Phủ Thong 锦江社 Xa Cẩm Giang 高山社 Xa Cao Sơn 敦风社 Xa Đon Phong 杨风社 Xa Dương Phong 陆平社 Xa Lục Binh 美清社 Xa Mỹ Thanh 原福社 Xa Nguyen Phuc 均河社 Xa Quan Ha 珖顺社 Xa Quang Thuận 茌凭社 Xa Sĩ Binh 新秀社 Xa Tan Tu 薇香社 Xa Vi Hương 无闷社 Xa Vũ Muộn 注释 编辑 汉字写法来自 同庆地舆志 Nghị quyết số 855 NQ UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Về việc sắp xếp cac đơn vị hanh chinh cấp xa thuộc tỉnh Bắc Kạn 2020 02 05 原始内容存档于2020 05 22 社名汉字写法主要来自 同庆地舆志 取自 https zh wikipedia org w index php title 白通县 amp oldid 69732087, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。